Uncategorized

Prava i obaveze korisnika i kurira

Imali ste neprijatnost sa kurirskom službom? Oštetili su vaš paket? Informišite se o pravima koja imate kao korisnik poštanskih usluga. Na sajtu Regulatorne agencije ta elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) se nalaze korisne informacije za slučaj da želite da podnesete prigovor, tražite obeštećenje ili naknadu štete. Pročitajte opširnije na ovom linku.